Nye kreftundersøkingar på Stord

Uvissa rundt dei mange krefttilfella på Skotaberg på Stord har fått kommunen til å setja i verk ei rekkje undersøkingar i jakta på kreftårsakene.