BT er ikkje etterretteleg

I eit større oppslag laurdag 9. juni om handsaminga av det statlege/private investeringsselskapet er Bergens Tidende ikkje etterretteleg og serverer lesarane fleire faktiske feil. Det å informere lesarane på ein slik måte forsvarer tittelen.