Krever 75 dagers fengsel for asylsøker

Aktor krevde 75 dagers ubetinget fengsel for den 21-årige asylsøkeren som er tiltalt for alvorlige trusler mot lederen av Bulken statlige mottak på Voss og en representant for UDI (Utlendingsdirektoratet). Forsvareren krevde på sin side full frifinnelse for sin klient.