Ingen skam å snu

Jeg henstiller til byråd Helen Nordeide Fløisand å se sannheten i øynene og innrømme at hun tok feil da hun tok ansvaret for å gjennomføre den nye kjøkkenreformen.