Færre velger buss

Tallet på passasjerer som reiser kollektivt har gått kraftig ned i Bergen første halvår i år.