Hvem er skikket til å drive privat barnehage?

BT 12.10.03 hadde et innlegg av B. Johannessen «Heng bjellen der den hører hjemme». Siden B. Johannessen referer til min barnehage - Kanutten barnehage - og at han/hun i slutten av innlegget skriver «Husmødrenes barnehager er skikket til å drive barnehagevirksomhet», ønsker jeg å komme med et par kommentarer.