Inspektørar inntek "Green Ålesund"

Sjøfartsinspektøren er klar til å gjera undersøkingar av "Green Ålesund"-vraket straks det er heva. Blant anna skal påstanden om alvorleg propellfeil etterprøvast.