Ressursutfordringen

Verdens miljø- og fattigdomsutfordringer henger uløselig sammen. Løsningene må finnes i samarbeid mellom land. Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) reagerer kraftig på at arbeiderpartiregjeringens bakstreverske miljø- og utviklingspolitikk ikke tar på alvor dette.