Staff åtvarer mot førehandsdom

Høgsterettsadvokat Tor Erling Staff starta sitt innleiingsføredrag med ei sterk åtvaring mot førehandsdømming av dei to som er tiltalt for rasisme og vald mot Arve Beheim Karlsen.