Kapitalisme med et norsk ansikt

Skal vi ha markedsøkonomi, trenger vi en stat som både kan og vil opptre som trafikkonstabel. Den norske staten nøyer seg med å sette opp bomstasjoner, skriver journalist Frank M. Rossavik.