Kvifor heile tida motarbeida?

Det har lenge vore stilt rundt Per Nordø og Norges Miljøvernforbund. Men med ein gong Bergens Tidende trykkjer noko om Hardangerbrua er dei på plass på debatt-sidene, som no 10. mars. Styret i Hardangerbrua A/S kallar fenomenet for PN. Antal PN = antal dagar mellom Hardangerbru-stoff i BT og debatt-innlegg frå Per Nordø.