La oss se Ekserserhuset reist igjen!

Ekserserhuset i Bergen ble i august i fjor revet midt i fellesferien. Omgitt av innleide vakter, mens byens innbyggere var bortreist og i ly av mørket, ble huset fraktet i smådeler ut av byen. 4 måneder senere ble restene funnet igjen, under en presenning i nabokommunen Askøy på Hanøytangen.

  • Ken Rossland
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 20 år gammel

På bakgrunn av Fylkeskonservatoren i Hordaland sitt innlegg i Bergens tidende, torsdag den 4 april då, under overskriften ”Ekserserhuset på stedet hvil”, er det nødvendig for oss å kom-mentere noe av det som blir hevdet.

I dag fremstår Jonsvollkvartalet fremdeles intakt, foruten et gapende hull der det engang så vakre Ekserserhuset stod. Hvorfor bare Ekserserhuset ble revet, og hvorfor slik hastverk er innlysende når en ser på bygningens samfunnsmessige verdi og historie.

Fylkeskonservatoren som hadde fullmakt til å stoppe den omstridte søknaden om rivning, valgte å ikke gripe inn. Dermed ble den 180 år gamle kulturskatten revet, før en ny tomt fore-lå. Året 2001 skulle bli et merkesår på mer enn en måte her i byen. I juni få måneder før den skjebnesvangre nedtakningen av Ekserserhuset, ble byens kjente krigsminner Kvarven og Hellen utsatt for offentlig vandalisme i stor skala. Ildsjelene fra Laksevågs kulturhistoriske forening prøvde tappert å stoppe annleggsmaskinene. Det unike torpedoanlegget på Kvarven-pynten ble ikke spart. Kanskje dette ikke hadde skjedd i år (2002),dersom antikvariske myn-digheter kjente til dens nasjonale betydning og historie. Batteriet ble bygget i perioden 1899 til 1902 og ville blitt 100 år den 15 september i år. Den verneverdige konstruksjonen fikk en brå slutt, da de 6 tonn tunge panserkuplene ble skåret av med skjærebrennere og dumpet på sjøen. Innleide helikoptre ble satt inn for å fylle det stolte byggveket med stålbetong gjennom de åpne sårene på taket. Disse krigsminnene som er en del av våre fornminner, er populære utfartssteder.

Flittige turgåere og mosjonister bruker områdene daglig, og som en Bergensk tradisjon har besteforeldre med barn og barnebarna på tur, fortalt historien om 9 april og de dramatiske krigsårene . De oppvokste generasjoner har selv lært å kjenne sin historie gjennom lek og utforsking nettopp blant disse krigsminnene som omkranser vår by.

Historien om Bergens befestninger fra 1890 årene er ikke skrevet ennå. Heller ikke historien om krigsminnene som ble bygget i perioden 1940 – 45. Stiftelsen Tellevik kystfort har arbei-det med et slikt pilotprosjekt i en årrekke. Stiftelsen, som er en ideell organisasjon i Bergen, arbeider primært med restaurering og registrering av militære konstruksjoner fra perioden 1890-1945. Bergensskolen er vår viktigste målgruppe.

Foreningen som anser seg som en pådriver i sitt arbeid, har gjennom en 7 års periode gjort tre henvendelser til Fylkeskonservatoren vedrørende en registrering i offentlig regi av de gjenvæ-rende krigsminnene i Bergen og Hordaland, men uten respons.

Tellevik kystfort, eller ”Klones fort” som Kommandanten i Bergen kalte fortet, ble første gang utredet i 1898. ”Kloneskommisjonen” fremla sitt endelige forslag året etter. Med et av landets største byggeprosjekter ville Klones fort fremstått som en mektig motstander for en eventuell Svensk flåtestyrke. Den nordlige innseilingen til byen ble forsvart av en rekke an-legg under fellesbetegnelsen Håøyavsnittet. Etableringen av Klones fort ble fremmet siste gang i 1916. 24 år senere bygget tyske okkupanter ”Batterie Tellevik” på de norske planene.

I dag er krigsminnet Tellevik kystfort i kommunal eie, og en del av Åsane bydel i Bergen kommune. Åsane er Norges største bydel med snart 40.000 innbyggere.

Over 3,1 millioner biler passerer kystfortet årlig. Statens vegvesen har nylig skiltet krigsmin-net som severdighet, og området er godt tilrettelagt med offentlige parkeringsplasser og rund-kjøring for busser. Etter snart 7 år med restaurering og tilrettelegging fremstår området i dag som et av landets best tilrettelagte og besøkte krigsminner. Tellevik kystfort er i dag det eneste i sitt slag i Bergen — de øvrige er sanert vekk.

Hva vil Ekserserhuset bli brukt til? Stiftelsen Tellevik kystfort ønsker å gjøre dette verdige huset tilgjengelig for hele byens innbyggere. Bygningen vil bli brukt som utstillingslokale til-knyttet museet. Historien om selve opphavet til Bergen festning og vår nasjonale selvstendig-het i 1905, den andre verdenskrigen med okkupantenes utbygging av ”Atlantikwall” –som batteriet er en del av. Mer spesifikk info som overvåkning, fangeleirer, og mineproblematikk. Og ikke minst fortelle ungdommen om nazismens inntog i landet vårt. I tillegg foreligger det henvendelse fra et utall foreninger –som historielag, speiderforeninger, musikklag o.a. Dette kulturelle mangfoldet vil bidra til å skape et levende Ekserserhus.

Det ærverdige huset fra 1821 vil få en sentral plass ved parkeringsplassen, godt skjermet for vær og vind. Ekserserhuset, som trenger den nødvendige åpne plassen rundt seg, er sikret en verdig fremtid i militære omgivelser på Tellevik kystfort.

Har så Ekserserhuset godt av å ligge lagret? Bildene som ble vist på TV Hordaland sitt inn-slag fra Hanøytangen, bekrefter det motsatte av hva Fylkeskonservatoren måtte hevde om lag-ringen. Bergenserne kunne med selvsyn se hvordan reisverket lå i en røys på gulvet. De få kledningsbordene som hadde overlevd var stablet oppå hverandre uten lufting imellom. Dette er i strid med enhver lagring av trematrialer. Råteprosessen vil da spre seg mye raskere, og en videre lagring vil gjøre vondt verre. Med det bergenske klima i tankene, den behandling den 180 år gamle konstruksjonen har fått av Ole Johan Strønen og manglende kontroll, er vi med rette svært bekymret for Ekserserhusets fremtid. Om det er mangel på kunnskap eller knappe ressurser som er årsaken, skal vi være de første til å påta oss en dugnad for å få sikret denne kulturskatten som vi alle eier en del av.

Etter at partene nå i 4 år har drevet med saksbehandling for å finne en ny egnet tomt, trenger Ekserserhuset i Bergen desperat en løsning. Bergen kommune ved byrådet har gitt sin tilslut-ning til å reise huset nettopp på Tellevik kystfort, men våre antikvariske myndigheter hos Fyl-keskonservatoren har sendt saken i retur, uten engang en utredning. Begrunnelsen er at kommunens forslag er for langt unna sentrum.

Spørsmålet blir da; hvordan kan Konservatoren hevde dette, når han tidligere har foreslått Ul-ven leir i Os kommune ?!

Hva med dem som skal overta huset, spiller ikke det en viktig hvilke eiere huset skal få i fremtiden? Og hva det skal brukes til? Før fylket nå kaster vårt eneste alternativ på bålet, skal de gi dette forslaget en ordentlig og fullstendig utredning.

Fylkeskonservatoren, vår øverste antikvariske myndighet i Bergen. Dere er jo oppnevnt for å beskytte og ivareta samfunnets fornminner, historiske krigsminner og militærhistoriske byg-ninger. Slutt da med å motarbeide dem som legger sin sjel i nettopp slikt arbeid , og la oss få se Ekserserhuset gjenreist nå!

Stiftelsen Tellevik kystfort, 10/4-2002. Dag Bjørnar Mjelde Styremedlem Sigfinn Vik Styremedlem

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. - Ville unngå å bli gjort til latter

BT anbefaler

Her var hele bandet blitt byttet ut. – Provoserende og lite forståelsesfullt.

Les historien om den opprivende konflikten i Hjerteslag.