Små bruk kan bli verdt millionar

Markandsverdien på småbruk på Vestlandet kan stiga med fleire hundre tusen kroner dersom Stortinget vedtek konsesjonsgrensene som Landbruksdepartementet foreslår.