Mediepanikkens profettaler

Barneombud Trond Waage og undertegnede forfekter en fryktens mediepedagogikk.