Statistikk, innvandring og kriminalitet

Den 21. april i år hadde undertegnede et innlegg om debatten rundt innvandrerkriminalitet, der jeg blant annet hevder at ungdom med innvandrerbakgrunn er underrepresentert i kriminalstatistikkene.