En annen verden er mulig

Jan Tuv skriver i BT 18. juni i sitt leserbrev om båten «The World» at han ikke har hørt om organisasjonen Bergen ATTAC, men at han tror det er et utskudd fra AKP-ml. Her kommer en kort redegjørelse om ATTAC.