Får statsstøtte for nedlagt FpU-lag

Staten har i fleire år sendt pengestøtte til eit ikkje-eksisterande FpU-lag i Sogn og Fjordane. Pengane har gått direkte til moderpartiet.