Sjukehusreform til det verre!

I dag kvakk eg til. Eit innlegg i nyheitene sette tankane i sving.