Krisepsykiatri - kosmetisk medisin

I mitt foredrag i Haugesund som BT refererte satte jeg spørsmålstegn ved dagens kosmetiske medisin og spesielt krisepsykiatrien.