Sjøfartsdirektoratet til Vestlandet

Eg er glad for at Vestlandet si hovudstadsavis, Bergens Tidende, ser seg høve til å sjå nærare på idéen om å flytta Sjøfartsdirektoratet til Vestlandet.