Velferd eller høgrevri

Norsk politikk er blitt meir polarisert. Skilnadene skulle dermed verte klarare. Men korleis skal regjeringsdanninga spegle det "nye" politiske landskapet?