Urettferdig behandling i Sandviken

Hvem gjelder planverket for – store utbyggere eller mannen i gaten, eller begge? spør leder Rune Refsnes og styremedlem Elin Thorsnes Skutevikens Vel