Hvorfor høye barnehagepriser?

Hvorfor private barnehager har problemer med å redusere prisene fra 1.8.2001: Bergen kommune gir tilskudd til sine kommunale barnehager som dekker nærmere 30 prosent av kostnadene.