Venter på freden

USA fører krig alene med støtte fra andre. Fred og politiske løsninger i Afghanistan krever mer enn supermakt. USAs bombing hjalp Nordalliansen til Kabul. Der deler interessene seg, og FN får det overgripende ansvaret for å løse den afghanske floken, skriver journalist Georg Øvsthus.