Skremmende helsedebatt

Sommerens uforsonlige profesjonskamp på Kvinneklinikken har en konsekvens som aktørene åpenbart overser: Den fører til usikkerhet, forvirring og endatil frykt blant pasienter.