Ikke rør barnetrygden!

Leser i Bergens Tidende lørdag 28.09.02 at regjeringen vil finansiere barnehagereformen dels ved å fjerne småbarnstillegget i barnetrygden. Småbarnstillegget er for barn mellom 1 og 3 år og utgjør 7884 kroner i året.