Fylkesmannen i grøfta i Kvam

Midt i ein straum av opplysningar om nedbygging og privatisering av strandsona skal, kuriøst nok, fylkeslandbruksstyret i Hordaland no ta standpunkt til ein klage frå Naturvernforbundet i Kvam om bygging i eit landskapsvernområde ved fjorden i kommunen.