Høyre og distriktene

Først; Monica Mæland og undertegnede har samme syn på at det må overføres større rammer til kollektivtrafikken i byene.