Dyrt å være sykepleier

Når helseansatte i Bergenhus er på nødutrykning risikerer de parkeringsbøter som de må betale av egen lønn.