Jacob Jervell avskaffer Helvete

BT sin lederkommentar «Bort med Helvete», tirsdag 6. august, uttrykker tilfredshet med at Jervell erstatter «Helvete» med «Gehenna» i sin nye oversettelse av evangeliene.