Menneskeverd

«Selvstemt abort er et typisk uttrykk for et krav fra voksne, moderne mennesker som mener de er i stand til å treffe viktige beslutninger selv.»