Rensing av Byfjorden

Jeg så for noen dager siden at rensing av Byfjorden var foreslått, et stort prosjekt som jeg håper får tilslutning fra både kommune og fylke. Dette er vel og bra, men hva med den indre vågen. På vinters tid er vannet i Vågen klart som krystall, og alle uhumskheter blir ganske synlige, og det er ikke bare pent alt som kommer til syne.