Dristig kommisjon

Straffelovkommisjonen kommer med dristige forslag i sin innstilling i mars. Men vi er neppe modne for en så omfattende liberalisering av straffeloven.