Dyrt på Gule sider

Jeg ser at markedsvaresjef Geir Jarle Bjørneng i Findexa AS forsøker å bagatellisere prisstigningen på de gule sidene de siste årene (BT 29. januar).