Studentfiendtlige SV

Lederen av Stortingets Utdanningskomité, Rolf Reikvam (Sosialistisk Venstreparti), sitt utspill 06.02.02 om at studentenes mulighet til å velge utenlandsk utdanning skal innskrenkes, er det siste punktet i SV sin antistudent-politikk.