Ny runde for farskapssaker

Barne- og familieminister Laila Dåvøy går inn for å endre lovverket slik at alle får anledning til å ta opp igjen sin farskapsak for domstolen.