Kasinokapitalisme i Argentina

Det internasjonale finansvesenet har støvsoge Argentina, medan privatiseringane av statsverksemd og opninga mot den internasjonale marknaden har ruinert industrien i landet, skriv Johannes Nymark, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Han har nyleg vore på studietur i Argentina.