Tener meir på turistar enn fiske

Ei blomstrande distriktsnæring er truga om turistane ikkje får fiske så mykje dei vil. Turistfisket er betre butikk enn tradisjonelt fiskeri.