Feil om Norges kapitulasjon

Jeg sitter og leser i «Mysteriet Beethoven» av Russel Martin. Boken er oversatt til norsk av Hans Henrik Ramm og utgitt på Genesis Forlag i år (2000). På side 75 står det til min forbløffelse: «Danmark og Norge kapitulerte for tyskerne i april 1940.»