Rett vest for rettsmuseum

Med 12 mot ni røyster avslo Ullensvang heradstyre å vera med på eit nytt spleiselag for å berga Hardanger Rettsmuseum på Lofthus.