Byråkratisk selskapsleik?

Syner til artikkelen «Bruker egne penger på forskning» samt mitt debattinnlegg i BT 3. februar.