Behandling av slagpasienter

Vi viser til den pågående debatten om behandling av slagpasienter ved Haukeland sykehus.