Betaler for gratis medisinsk utstyr

Fra 1. oktober ble det slutt på egenandel på medisiner og utstyr på blå resept for uføre og eldre. Likevel måtte Sonja Sandbakk betale egenandel da hun hentet livsviktige hjelpemidler på apoteket i midten av oktober.