Arnatunnelen og Knatten!

Kristelig Folkeparti i Bergen ble kraftig kritisert i Bergens Tidendes lederartikkel onsdag 21. d.m. Det er all grunn til å tilbakevise denne kritikken.