Frå vogge til grav

Makta vil ha makt over både liv og daude, vil ha full kontroll over samfunnet, kveget frå vogga til grav. Vi tenkjer for dykk! Samfunnet skal einsrettast, avvikarar skal kneblast, og teiast i hel. Vi ser dette på alle område.