Lærdalselva gjenåpnes for fiske

Lærdalselva i Sogn og Fjordane åpnes igjen for fiske i juni etter at elva har vært stengt i fem år.