Staten stryper økologiskule

Medan debatten om kugalskap, industrielt landbruk og rein mat går for fullt, varslar staten reduksjonar i tilskotet til eit av dei sterkaste fagmiljøa for økologisk landbruk.