Ensidig om bybanen i BT

Debatten om bybanen raser, i alle fall blant folk flest. I aviser og media ellers kommer fint lite til uttrykk. Her får de rettroende politikerne spalte på spalte til å lovprise bybanen og alle dens guddommelige egenskaper. Omtrent ingen saklig skepsis får anledning til å komme folket for øyet.