Kommunale smil og tårer

Premieauken i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) fører i haust til ekstra stor ulikskap i den økonomiske situasjonen for kommunane.