Fremmedspråkenes stilling i skolen

Intensjonen med språkåret er å markere det språklige mangfoldet i Europa, blant annet gjennom å oppmuntre til økt interesse for språk og språklæring, til variert fremmedspråkopplæring og til ulike språklige aktiviteter.